Skip to content
On this page

Easy Digital Downloads

Modules Configure

Yêu cầu

ThueAPI for EDD được viết dựa trên các phiên bản mới nhất hiện nay:

  • PHP 7.2+
  • WordPress 5.7+
  • Easy Digital Downloads 2.10.2+

Trình duyệt

Hỗ trợ các trình duyệt mới nhất hiện nay:

  • Google Chrome
  • Apple Safari
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox

Cài đặt

ThueAPI for Easy Digital Downloads

Đây là plugins hỗ trợ việc tích hợp thanh toán tự động trên hệ thống ThueAPI, chính vì thế bạn cần tạo tài khoản trên ThueAPI trước khi tiếp tục.

Nếu cài đặt chính xác theo hướng dẫn bạn sẽ thấy plugin được hiển thị như sau:

ThueAPI Plugins

Tiếp tục nhấn Activate để kích hoạt modules này lên:

ThueAPI Plugins Activated

Tiếp tục nhấn Thiết lập để thiết lập các thông số cần thiết ban đầu cho plugins:

Modules Configure

Thiết lập cá nhân

Các tham số cơ bản cho plugins:

- Thông báo trước khi thanh toán
- Hướng dẫn thanh toán
- Tài khoản ngân hàng
- Token
- Ký tự định danh

Token

Đây là Token giúp xác minh dữ liệu giao dịch là chính xác được gửi từ ThueAPI qua hệ thống của bạn. Token này được sinh ra một lần duy nhất ở bước "Tạo Hook" trên ThueAPI.

Vui lòng tham khảo mục Hướng dẫn tạo Hook để cập nhật Token này.

Nội dung hướng dẫn

Đây là mục hiển thị nội dung trên đầu trang thanh toán

ThueAPI Plugins

Tài khoản

Đây là mục giúp bạn điền các tài khoản ngân hàng mà bạn có và các tài khoản này phải được ThueAPI hỗ trợ trên hệ thống. Các tài khoản này sẽ được hiển thị theo dạng danh sách cuộn như hình bên dưới

ThueAPI Plugins

Hướng dẫn thanh toán

Đây là mục hiển thị dòng hướng dẫn người dùng chuyển khoản thanh toán cho bạn

ThueAPI Plugins

Lưu ý:

Trong nội dung phải chứa 01 ký tự %s bao gồm mã đơn hàng. Các ký tự này sẽ được thay thế khi plugin hoạt động !

Ký tự định danh

Đây là ký tự giúp phân biệt được loại giao dịch mà bạn muốn plugins xác minh và xử lý giao dịch cho bạn.

Trên đây là bước kích hoạt và thiết lập các tham số cần thiết cho plugins hoạt động.

Nâng cấp

ThueAPI for Easy Digital Downloads hiện tại tương thích với phiên bản mới nhất của Easy Digital Downloads (2.10.2+). Bạn nên sử dụng phiên bản mới nhất của Easy Digital Downloads để có thể sử dụng hết tính năng của plugins đang hỗ trợ.

Thông thường việc nâng cấp plugins đơn giản chỉ là ghi đè bộ mã nguồn tải về. Nếu có bất kỳ lưu ý nào về việc nâng cấp, #CODETAY sẽ có hướng dẫn nâng cấp tương ứng với từng phiên bản phát hành.

ThueAPI.com - Tích hợp thanh toán đơn giản & tiện lợi