Skip to content
On this page

Hỗ trợ & Báo lỗi

ThueAPI là một sản phẩm được phát triển bởi #CODETAY. Chúng tôi với mong muốn tạo ra những sản phẩm đột phá mang lại giá trị cao cho doanh nghiệp.

Định hướng của chúng tôi ?

Luôn nỗ lực hoàn thiện và sáng tạo không ngừng để tạo ra những product high tech chất lượng cao, mang hơi hướng ứng dụng mới tới cộng đồng.

Bạn cần hỗ trợ hoặc báo lỗi? Vui lòng để lại liên hệ trên #CODETAY, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời sớm nhất.

Lĩnh vực phát triển:

  • Lập trình modules, addons, plugins, themes, mobile apps...
  • Thiết kế web theo yêu cầu (high tech + modern web)
  • Tư vấn và thiết kế hệ thống phục vụ nhiều người dùng.

ThueAPI.com - Tích hợp thanh toán đơn giản & tiện lợi