Skip to content
On this page

Larksuite Notification

Chúng ta sẽ tạo một webhook mới để ThueAPI có thể gửi dữ liệu đến.

  1. Mở Lark Desktop và truy cập vào Messenger và tiến hành tạo một group mới hoặc sử dụng group đã tạo trước đó

  2. Mở Group Settings

ThueAPI Plugins

  1. Chọn mục Bot, sau đó chọn Add bot

ThueAPI Plugins

  1. Chọn mục Custom Bot, sau đó chọn Add

ThueAPI Plugins

  1. Điền thông tin cho Custom Bot, sau đó chọn Add

ThueAPI Plugins

  1. Kết quả chúng ta sẽ nhận được Webhook URL chính là endpoint bạn cần điền vào mục Tạo hook

ThueAPI Plugins

Gửi dữ liệu giao dịch vào Lark Base

Tạo Custom App

Chúng ta tiến hành tạo một Custom App trên Larksuite hoặc sử dụng App đã tạo sẵn.

ThueAPI Plugins

Sau đó copy App IDApp Secret của custom app điền vào mục Tích hợp với Lark Base ở phần Tạo hook

ThueAPI Plugins

Cấp quyền cho Lark App

Truy cập vào Permissions & Scopes của App mới tạo.

Sau đó kéo xuống phía dưới phần Manage scopes tìm theo từ khóa Bitable và tích chọn vào View, comment, edit and manage Bitable.

Tiếp tục bấm Add ở cột Actions phía bên phải để xác nhận.

ThueAPI Plugins

Sau khi xin quyền xong, bạn cần phải tạo phiên bản mới cho App và Release phiên bản này để hệ thống có thể sử dụng được.

Mẫu Lark Base của ThueAPI

Để có thể gửi dữ liệu giao dịch vào Lark Base, bạn cần tạo bản sao mẫu của ThueAPI Base Template. Truy cập vào liên kết bên dưới và bấm Use This Template để tiến hành tạo bản sao tương ứng:

html
https://larksuites.larksuite.com/base/TvnDbsigRawJoqsF243u3x4Nscf

Sau khi tạo bản sao, địa chỉ Lark Base mới của chúng ta sẽ có dạng:

html
https://yourcompany.larksuite.com/base/XXX?table=YYY

Trong đó XXXBase ID, YYYTable ID cần điền vào mục Tích hợp với Lark Base ở phần Tạo hook để hoàn tất quá trình tích hợp ThueAPI với Lark Base.

ThueAPI Plugins

Tiếp tục truy cập bấm vào dấu ... ở phía trên bên phải của Lark Base và chọn Add Applications để tiến hành cấp quyền truy cập cho App của chúng ta.

ThueAPI Plugins

Gõ vào khung tìm kiếm tên App mà bạn vừa tạo, sau đó chọn Can Manage để cấp quyền cho App

ThueAPI Plugins

Nếu tất cả các bước trên đã hoàn tất, bạn có thể tiến hành kiểm thử bằng giao dịch mới và chờ kết quả nhận được trên Lark Base:

ThueAPI Plugins

Chúc mừng bạn đã hoàn tất quá trình tích hợp ThueAPI với Lark Base!

ThueAPI.com - Tích hợp thanh toán đơn giản & tiện lợi